Vlastnosti RLC prvků

prvek R L C
vlastnost - obecná odpor indukčnost kapacita
vlastnost ve SS obvodu uplatňuje se neuplatňije se - zkrat neuplatňije se - rozpojený obvod
vlastnost ve ST obvodu uplatňuje se uplatňuje se uplatňuje se
Ohmův zákon ano, U/R ano, modifikovaný U/XL ano, modifikovaný U/XC
fázový posun mezi U a I 90° 90°
předbíhá se napětí je s proudem ve fázi napětí před proudem proud před napětím
která veličina se nemůže a může měnit skokem napětí a proud proud, napětí napětí, proud