Pravidla levé a pravé ruky

pravidlo pravé ruky pro přímý vodič protékaný el. proudem Uchopíme vodič do pravé ruky tak, že palec bude ukazovat směr proudu ve vodiči, tak potom zahnuté prsty ukazují směr indukčních čar kolem vodiče.
pravidlo pravé ruky pro cívku protékanou el. proudem Cvk uchopíme pravou rukou tak, aby zahnuté prsty ukazovaly směr proudu a potom palec nám ukazuje směr magnetického pole - sever cvk.
pravidlo pravé ruky pro vodič pohybující se v mg. poli Vložíme-li pravou ruku do magnetického pole tak, aby indukční čáry vstupovaly do dlaně a palec ukazoval směr pohybu vodiče, tak potom prsty ukazují směr indukovaného proudu (princip činnosti dynam - indukované napětí). Opět se potvrzuje tvrzení, že indukované napětí působí proti změně, která ji vyvolala.
pravidlo levé ruky pro vodič protékaný el. proudem a nacházející se v mg. poli Vložíme-li levou ruku do mg. pole tak, že prsty ukazují směr proudu ve vodiči, indukční čáry vstupují do dlaně, tak potom vodič se vychílí na stranu palce (princip činnosti motorů - tažná síla motoru). Jestliže si k tomu nakreslíme obrázek, tak zjistíme, že vodič je vytláčen z prostředí magneticky hustšího do prostředí magneticky ridšího.