dnes je

spše havířov

Tady najdete protokoly ze 4-ťáku a 3-ťáku, které jsme dělali na SPŠE Havířov.

Pár důležitých věcí, které jsem stáhl ze školního webu:
  Dioda, tranzistor a tyristor
  Točivé magnetické pole
  Řízené usměrňovače
  RLC prvky a jejich vlastnosti
  Pravidla levé a pravé ruky
  Statické měniče
  Úlohy do AUC


4. ročník  /  3. ročník

4. ročník

MATURITNÍ OTÁZKY
popis protokolu: download: velikost:
Vlastnosti RS - statických i astatických vlastnostiSoustav.zip 670 kB
Taháček k praktické maturitě vzorce.odt 17 kB
Vypracované MO na praktickou Prakticka_MO.zip 4,3 MB
Vypracované MO do AUT - NEKOMPLETNÍ!!! (chybí posledních 11 otázek a 4) AUT_MO_doc.zip 14,5 MB
Vypracované MO do MIT - NEKOMPLETNÍ!!! MIT_MO_neniCele.zip 197 kB
Vypracované MO z MATematiky mat_mo.zip 2,2 MB
AUC/PAP - Baarová
A/D převodník - elektronická váha ad_convert.pdf 159 kB
D/A převodník da_convert.pdf 108 kB
Klimatizace (8051, LCD a DS18B20) klimatizace.pdf 95 kB
Úvodní stránka protokolu uvodniStr.doc 11 kB
Zabespečení budovy - práce s přerušením security_house.pdf 86 kB
Kódový zámek pomocí GAL16V8 - protokol + schéma zapojení kodZamek.zip 85 kB
AUC/PAP - Sedlák
2-kapacitní RS statická a astatická v LabView 7.1 rs_astat_stat.zip 642 kB
Realizace 3 dopravních pásů v LabView 7.1 3pasy.zip 21 kB
AUC/PAP - Urban
Simulace krizovatky v Promoticu (protokol+program) krizovatka.zip 126 kB
Připomínky k protokolu - co tam chybelo, atd. UrbanPripominky.jpg 472 kB
MAS - Komárová
Ukázka životopisu biography.pdf 306 kB
Měsíční a roční rozpočet na VŠ vs_vydaje.pdf 444 kB
MAT - Burešová
Matematika - příjmačky Ústav matematiky FT UTB ve Zlíně mat_zlin.zip 823 kB
ELM - Bajtková
Měření na OZ - OZ jako nf předzesilovač ozJakoNf.xls 61 kB
Měření na výkonovém zesilovači vykonZes.xls 74 kB
Měření rezonanční křivky rezKriv.xls 84 kB
ELM - Kamínková
Návrh pasivních a aktivních filtrů navrhFiltru.xls 244 kB
Měření na spínaném zdroji merSpinZdroj.xls 154 kB
Měření na klasických zdrojích napětí merKlasikZdroj.xls 121 kB
ELM/ELT - Schenková
Universální snímač charakteristik v LabView universalSnimacChar.xls 505 kB
Digitální zvuk, WAV a MP3 dig_audio.doc 32 kB
Referát - Vícekanálový zvuk VicekanalovyZvuk.zip 1,3 MB
Referáty (MP3, DTS, MPEG-2, UMTS, ...) elt_referaty.zip 4,6 MB
Aplikace měřícího hardware pro USB testUSB.zip 158 kB
Měření na ekvalizéru eq.zip 346 kB
CJL - Hrubešová
Úvaha - Ekologické problémy ekologickeProblemy.odt 19 kB
Kulturní přehled k maturitě kulturniPrehled.doc 47 kB
Popis hrdiny - můj filmový hrdina mujFilmovyHrdina.odt 18 kB
Úvaha - Srovnání 2 židovských hrdinů za 2.sv.v uvaha_RoubicekMundstock.odt 11 kB

3. ročník

AUC - Sedlák
popis protokolu: download: velikost:
Základní typy vypínačů kind_switches.zip 33 kB
Úloha č.1 - Klopné obvody klo.zip 32 kB
Úloha č.2 - Čítače counters.zip 34 kB
Úloha č.3 - LC displej lcd.zip 8 kB
Úloha č.4 - Matematické operace mat_opr.zip 78 kB
Úloha č.5 - Podmínky <, >, = a kombinace podminky.zip 5 kB
Úloha č.6 - Světelné řady (sloupce) light_line.zip 4 kB
ELM - Kamínková
Vliv kmitočtu a tvaru el. signálu na údaj měřícího přístroje freqzav.pdf 73 kB
Měření odporů Ohmovou metodou measuring_r.pdf 93 kB
Měření výkonu mer_p.pdf 79 kB
Osciloskopická měření osc_mer.pdf 106 kB
ELM - Schenková
Měření signálu měřící kartou V-A charakteristiky diody mer_card_diod.pdf 344 kB
ELM - Olšar
Regulace, měření proudu a napětí reg_mer_iu.pdf 59 kB
Měření zenerovy diody mer_zd.pdf 63 kB
Měření V-A charakteristiky unipolárního tranzistoru va_unip_tr.pdf 76 kB
Měření nf zesilovače s bipolárním tranzistorem mer_nf_zes.pdf 86 kB
Měření na nf předzesilovači s OZ mer_oz.pdf 115 kB
MIT - Baarová
OrCAD - 8051, Inteligentní teploměr, GAL16V8 orcad.zip 56 kB
GAL16V8 - logické funkce, čítač, nápojový automat gal16v8_01.zip 149 kB
GAL16V8 - myčka automobilů a nápojový automat washer_automat.pdf 92 kB
Xilinx - jazyk VHDL a obvod CPLD XC 9536XL PC44 teorie_VHDL.zip 16 kB
Rozšíření výstupů uC 8051 pomocí obvodu 74164 rozsireni_164.pdf 24 kB
Rozšíření vstupů uC 8051 pomocí obvodu 74166 rozsireni_in.pdf 28 kB
Minutka od 5 minut do 0 minut s 2 tlačítky a LCD minutka.pdf 86 kB
Digitální teplomě DS18B20 s LCD dig_temp.pdf 107 kB
MIT - Paučková
Čítače a registry counters_registers.pdf 77 kB
Sekvenční logický obvod - zobrazení 6 obrazců slo.zip 98 kB
Paměti memories.pdf 83 kB
Prvních 5 prográmků vytvořených v asembleru (prostředí Keil) asm_prog_01.zip 36 kB
D/A převodník da_converter.pdf 108 kB
A/D převodník ad_converter.pdf 134 kB
PRA - Hrejsemnou
Měření na invertujícím zesilovači oper_invert_zes.pdf 72 kB
OBN - Michejda
Listina práv a svobod ČR listinaPravASvobodCR.pdf 63 kB
Ústava ČR ustavaCR.pdf 87 kB